ES žaislų saugos direktyva

2013 metų liepos mėn. 20 d. visa apimtimi įsigaliojo naujoji ES žaislų saugos direktyva.

Oficialus direktyvos pavadinimas: 2009  m. birželio 18  d. EUROPOS  PARLAMENTO  IR  TARYBOS  DIREKTYVA  2009/48/EB dėl žaislų  saugos.

Naująja Žaislų saugos direktyva sugriežtinamos nuostatos dėl teisės aktų taikymo ir naujų saugos reikalavimų, užtikrinant, kad vaikams bus teikiama apsauga aukščiausiu lygmeniu. Naująja direktyva patobulinamos galiojančios žaislų, pagamintų ES arba įvežtų į ją, rinkodaros taisyklės, siekiant sumažinti žaislų sukeliamų nelaimingų atsitikimų skaičių ir ilgalaikių sveikatos tikslų.

Direktyvos reikalavimus turi žinoti ir jų laikytis privalo visi Lietuvoje esantys žaislų gamintojai, gamintojų atstovai ar platintojai, taip pat didmenininkai bei mažmenininkai. Direktyvos reikalavimai 2011 m. balandžio 1 d. LR ūkio ministro įsakymu buvo perkelti į Lietuvos nacionalinę teisę ŽAISLŲ SAUGOS TECHNINIO REGLAMENTO forma. Padaryti ir įsigaliojo penki šio reglamento pakeitimai: 2011, 2012, 2013, 2014 ir 2015 metais.

Oficialus Europos Komisijos Direktyvos 2009/48/EB  taikymo žinynas vadinamas "aiškinamąsiomis gairėmis". Tai - žaislų saugos direktyvą paaiškinantis dokumentas.

Susidaryti bendrą reikalavimų vaizdą galima paskaičius trumpą direktyvos apžvalgą.

EK kai kurioms atskiroms direktyvos taikymo sritims ar prekių grupėms yra paruošusi neįpareigojančias direktyvos taikymo gaires (rekomendacijas):

1. Motoroleriai ir paspirtukai (Scooters)

2. Plūdriosios plaukimo priemonės, plaukimo sėdynės, plaukiamojosios kėdutės (Floating seats)

3. - - - neteko galios

4. Direktyvos taikymo "pilkoji zona" ("Grey zone")

5. Gaminiai skirti savarankiškai susirinkti iš smulkių detalių (Products consisting of miniatures to be assembled and painted and their support products)

6. Lėlės vaikams ir suagusiems kolekcionieriams (Differentiating dolls for adult collectors from toys) 

7. Žaislai naudojami vandenyje ar vandens paviršiuje (Aquatic toys)

8. Baseinai (Pools)

9. Knygos (Books)

10. Muzikos instrumentai (Music instruments)

11. Žaislai vaikams iki 36 mėn. (Toys intended for children above and under 36 months) 

12. Įpakavimas (Packaging)

13. Rankdarbiai (Crafts)

14. Sporto įranga (Sport equipment)

15. Rašymo priemonės ir raštinės reikmenys (Writing instruments and stationary)

17. Karnavaliniai kostiumai (Carnival costumes)

Atkreiptinas dėmesys, kad direktyvos taikymo gairėse yra nuorodos ir į senają direktyvą 88/378/EEC, bet tai nekeičia reikalo esmės, nes reikalavimai naujojoje direktyvoje išliko panašūs.

Žaislų saugos direktyva numato prievolę paruošti žaislų saugą įrodančiams dokumentus. Šie reikalavimai paaiškinami techninų dokumentų paruošimo žinyne, pavadintame "Techniniai dokumentai".

Naujoji direktyva pakeiė senąją direktyvą 88/378/EEC. Senoji direktyva nebegalioja.

Europos Komisija 2012.03.03 iš dalies pakeitė žaislų saugos direktyvą sugriežtindama leistiną kadmio (lot. Cadmium, Cd) kiekį gaminiuose, kuriems galioja ši direktyva. Pakeitimas vadinamas Komisijos direktyva 2012/07/ES (Komisijos direktyva 2012/07/ES 2012 m. kovo 2, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EEB dėl žaislų saugos II priedo III dalis, siekiant suderinti ją su technikos pažanga). Direktyvos pakeitimai buvo atlikti ir 2013 bei 2014 m.


EK interneto svetainėje http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys rasite vienaip ar kitaip susijusių su žaislais ir kitų produktų direktyvas bei norminius aktus. Dalį dokumentų galima atsisiųsti ir lietuvių kalba.