SAFETY GATE

ES rinkoje aptiktus ir nesaugiais pripažintus žaslus galite rasti ES ir EEE Skubaus įspėjimo apie pavojingus ne maisto produktus sistemoje :

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications&lng=en

Informacija sistemoje pateikiama savaitinių atskaitų forma.

Žaislus ir gaminius vaikams rasite įvairiose kategorijose, bet pagindinės yra šios:
"Toys" , "Childcare articles and children's equipment" , "Clothing, textiles and fashion items" , "Food-imitating products".
Pažymėtina, kad didžiąją dalį nesaugių gaminių sudaro prekės vaikams.