Norminiai aktai

Produktų saugos įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=227358

Higienos norma HN 22:2003 „Mokykliniai vadovėliai“

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=HN%2022%3A2003%20%84Mokykliniai%20vadov%EBliai%93&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_rus=1&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=

Higienos norma HN 41:2003 „Mokyklinės prekės“

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=HIGIENOS%20NORMOS%20HN%2041%3A2003%20%84MOKYKLIN%CBS%20PREK%CBS%93%20&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_rus=1&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=

Higienos norma HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ (ribojamas sudėtinių medžiagų poduktuose vaikams iki 3 m.)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=HIGIENOS%20NORMOS%20HN%2062&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_rus=1&p_tid=&p_tkid=1&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=

Higienos norma HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ (reikalavimai vaikų baldams)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=247440&p_query=&p_tr2=

Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklės

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246589&p_query=&p_tr2=

Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklės

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=323436&p_query=&p_tr2=

Žiebtuvėlių platinimo taisyklės (reikalavimai suvenyriniams žiebtuvėliams)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=d%EBl%20%FEiebtuv%EBli%F8&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_rus=1&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=

-----

Ne maisto produktų inspekcijos sudarytas reikalavimų teminis sąvadas (versija 2.3.0, 2012 m.)

http://www.inspekcija.lt/index.php?id=2156

Įrenginių ir kitų prekių vaikams standartų sąrašas (gupė 97.190)

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=97.190

Žaidimų aikštelių standartų sąrašas (gupė 97.200.40)

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=97.200.40

Žaislų standartų sąrašas (gupė 97.200.50)

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=97.200.50

---

Britų standartų instituto pradžiamokslis apie žaislų saugos standarto EN71 reikalavimus norimtiems kurti ar gaminti žaislus (anglų k.)

http://www.bsieducation.org/Education/downloads/leaflets/ISC_Toys.pdf

Kaip gali atrodyti produktų saugos bandymo aboratorijos ataskaita (anglų k.)

http://www.evershiningtoys.com/down/en71.pdf
http://www.suck.uk.com/viewPDF/16996_article-18-safety-assessment.pdf

12 puslapių ištraukos iš techninės ataskaitos CEN/TR 13387:2004 Vaiko naudojami ir jo priežiūros gaminiai. Sauga. Vadovas pavyzdys (anglų k., gupė 97.190)

http://www.saiglobal.com/PDFTemp/Previews/OSH/IS/EN/2004/I.S.CENTR13387-2004.pdf

Europos Komisija apie žaislų saugą

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/index_en.htm

 2012 m. žaislų saugos JAV apžvalga

http://www.wispirg.org/sites/pirg/files/reports/Toy%20Safety%20Report%202012.pdf