2019.12.02 - - Ne maisto produktų rinkoje – daugiau dėmesio vaikams skirtų prekių patikrinimams

There are no translations available.

Beveik 5 000 įvairių ne maisto prekių ir paslaugų patikrinimų, pradėtos 9 tikslinės tikrinimo programos ir nustatyti 49 vartotojų sveikatai pavojingi gaminiai – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) informuoja apie svarbiausius rinkos priežiūros rezultatus už tris šių metų ketvirčius.
„Vartotojų gerovei bei rinkos konkurencingumui užtikrinti neabejotinai svarbi efektyvi rinkos priežiūra, todėl Tarnyba nuolat vykdo produktų saugos ir ženklinimo patikrinimų programas, kurių metu ypatingą dėmesį skiria potencialiai vartotojų sveikatai pavojingų produktų patikrinimams bei verslo konsultavimui“,
– pažymi Tarnybos direktorė Neringa Ulbaitė.

Šiemet Tarnyba pradėjo produktų saugos ir ženklinimo programų ciklą specializuotose prekybos vietose, kurių metu tikrino įvairių chemijos produktų, asmens apsaugos priemonių, elektrinių įrankių ir kitų vartotojams galimai pavojingų ne maisto produktų atitiktį. Net 4 tikrinimų programas Tarnyba paskyrė vaikams skirtų prekių patikrai – Tarnybos specialistai vertino minkštų kimštinių žaislų saugą, gleivių žaislų (angl. slime toys) saugą, vaikiškos avalynės saugą, bei kitų vaikams skirtų prekių atitiktį teisės aktų reikalavimams. Nustatytų pavojingų vaikams skirtų produktų kiekis parodė poreikį ir toliau tęsti tokio pobūdžio programas – per tris šių metų ketvirčius Tarnyba nustatė 30 nesaugios konstrukcijos ar cheminės sudėties žaislų bei 2 nesaugias kūdikio loveles.

Kitose produktų srityse nustatyti 6 nesaugūs kosmetikos gaminiai, 5 elektros smūgį galėję sukelti elektrotechnikos gaminiai, 2 nesaugios konstrukcijos baldai bei 4 chemijos prekės. Nelaimingų atsitikimų pavyko išvengti, o nesaugius produktus įvežusios bendrovės buvo įpareigotos nedelsiant pašalinti pavojingus produktus iš rinkos, įspėti vartotojus bei susigrąžinti nesaugius produktus. Už Produktų saugos įstatymo pažeidimus bendrovėms skirtos sankcijos.

Analizuojamu laikotarpiu Tarnybos vykdytų patikrinimų struktūra išliko panaši. Daugiausiai dėmesio skirta mažmeninės prekybos patikrinimams (48 proc.), iš kurių beveik trečdaliu atvejų buvo nustatyti pažeidimai. Antroje vietoje pagal patikrinimų skaičių (27 proc.) didmeninė prekyba, kurioje ketvirtadaliu atvejų nustatyti teisės aktų neatitikimai. Dažniausiai verslininkai neteikė informacijos arba instrukcijos lietuvių kalba bei prekiavo netinkamai paženklintomis prekėmis, ant kurių nebuvo nurodomas gamintojas ar importuotojas, prekės nebuvo pažymėtos CE ženklu ir kt.

Internetinėje prekyboje patikrinimai vykdyti dviem kryptimis: Tarnybos specialistai vertino, kaip vartojimo prekėmis prekiaujantys verslininkai laikosi nuotolinės prekybos reikalavimų, taip pat vertino internete parduodamų prekių atitiktį privalomiems reikalavimams. 19 proc. atvejų buvo nustatyti neatitikimai deklaruojamiems produktų rodikliams, o 92 proc. atvejų nustatyti nuotolinės prekybos reikalavimų pažeidimai. Pastarasis pažeidimų skaičius didelis todėl, kad patikrinimai vykdyti internetinėse parduotuvėse, kuriose jau buvo nustatyti pažeidimai stebėsenos metu.

Pažymėtina, kad Tarnybos vykdoma rinkos priežiūra iš esmės suintensyvėjo po Tarnybos struktūrinių pokyčių, kai Tarnybos teritoriniuose padaliniuose ne teisminis ginčų sprendimas buvo atskirtas nuo rinkos priežiūros funkcijų. Toks sprendimas lėmė, kad atliktų rinkos priežiūros patikrinimų skaičius, lyginant su ankstesnių metų laikotarpiu, išaugo nuo 1 679 iki 2 330. Reikšminga patikrinimų dalis taip pat atlikta nagrinėjant vartotojų skundus dėl gaminio arba paslaugos kokybės – beveik 2 500 kartų Tarnyba teikė vertinimo išvadas dėl gaminio arba paslaugos atitikties.

Primename, kad informaciją apie Lietuvos rinkoje nustatytus pavojingus ne maisto produktus galite sekti Tarnybos tinklalapyje, informaciją apie Europoje nustatytus nesaugius ne maisto produktus – Skubaus keitimosi informacija sistemoje, o informaciją apie visame pasaulyje atšauktus nesaugius produktus – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
interneto svetainėje https://globalrecalls.oecd.org/#/.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos
Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius
tel. (8 5) 205 54 03