2010.10.18 - - Seminaras „Žaislų ir kitų vaikiškų prekių sauga. Naujoji ES žaislų saugos direktyva“

RENGINIO PROGRAMA

2010-10-18

10.00 Dalyvių registracija

10.30 – 10.45 Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) paslaugos, skirtos įmonių konkurencingumui didinti
Irena Jasiukevičiūtė, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, Enterprise Europe Network Vilniaus biuro vadovė

10.45 – 11.30 Naujoji ES žaislų saugos direktyva 2009/48/EB
Vaidas Gricius, LR ūkio ministerijos Pramonės, paslaugų ir prekybos departamento Pramonės politikos skyriaus vyriausiasis specialistas

11.30 – 11.45 Kavos pertraukėlė

11.45 – 12.30 Specialieji gaminių saugos reikalavimai, keliami kitoms vaikų ir giminingoms prekėms:
vaikų aprangos prekėms,
vaikiškiems baldams,
dviračiams,
kosmetikos ir asmens higienos prekėms,
kūdikių priežiūros reikmenims,
vaikų žaidimo aikštelėms,
fejerverkams.

Vitalija Skrinskienė, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos vyriausioji valstybinė inspektorė

12.30 – 12.50 Kaip Žaislų ir kitų prekių bandymo laboratorija gali optimaliais kaštais padėti Lietuvos įmonėms įgyvendinti direktyvos reikalavimus
Marytė Petrėtytė, UAB ARETA žaislų ir chemijos gaminių bandymų laboratorijos vadovė

12.50 – 13.05 Lietuvos žaislų ir suvenyrų asociacijos siekiai, artimiausi uždaviniai, pradinės veiklos kryptys
Aldas Kikutis, Lietuvos žaislų ir suvenyrų asociacijos valdybos pirmininkas

13.05 – 13.20 Diskusija

13.20 – 15.00 Individualios konsultacijos (tik iš anksto užsiregistravusioms įmonėms)

Juose taip pat dalyvaus Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos vyriausieji valstybiniai inspektoriai Ona Kušeliauskaitė (vaikiška tekstilė), Liubov Grabusova (vaikų baldai), Elena Rinkevičienė (su maisto besiliečiantys gaminiai, kosmetikos ir asmens higienos prekės), Petras Zavackas (vaikiški vežimėliai ir dviračiai), paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja Rima Tuganauskaitė (vaikštynės, kiti vaikų priežiūros gaminiai).

***Dalyvavimas seminare nemokamas. Daugiau informacijos tel. 8-698-30831.