2015.05.27 - - Seminaro „Žaislų ženklinimas pagal Žaislų saugos techninio reglamento ir darniųjų standartų reikalavimus“ datos keitimas

Planuotas seminaras „Žaislų ženklinimas pagal Žaislų saugos techninio reglamento ir darniųjų standartų reikalavimus“ 2015 m. gegužės 7 d. 13.00 val. NEĮVYKS.

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau – Inspekcija) informuoja, kad planuotas seminaras „Žaislų ženklinimas pagal Žaislų saugos techninio reglamento ir darniųjų standartų reikalavimus“ 2015 m. gegužės 7 d. 13.00 val. neįvyks. Numatoma seminaro data – 2015 m. gegužės 27 d. 10.00 val. Seminaras vyks Inspekcijos patalpose, Gedimino pr. 38, 09 salėje.