2021.11.30 - - Vaikų dienos centrams – dosnesnis finansavimas

There are no translations available.

Jau nuo šių metų pradžios vaikų dienos priežiūrą organizuoja ir teikia tik akredituoti vaikų dienos centrai. Tokių mūsų šalyje šiuo metu yra 445. Kitąmet finansavimas pasieks visus akredituotas paslaugas teikiančius vaikų dienos centrus (VDC), o gaunama suma priklausys nuo to, kiek vietų yra konkrečiame dienos centre.„Nuo šių metų pradžios vaikų dienos centrai finansuojami nepertraukiamai, todėl gali teikti vienodai kokybiškas paslaugas bet kuriam Lietuvoje gyvenančiam vaikui. O nuo 2022 m. finansavimas taps dar dosnesnis ir taiklesnis – daugiau lėšų gaus tie vaikų dienos centrai, kuriuos lanko daugiau mažųjų“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, šiemet aplankiusi įvairiuose šalies regionuose veikiančius vaikų dienos centrus ir išklausiusi jų atstovus.

Kiek bus skiriama nevyriausybinių organizacijų VDC?

Kiekvienai socialinių paslaugų įstaigai, kuriai suteikta teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą ir kurios duomenys įvesti į SPIS ir kurioje yra nuo 10 iki 15 vietų, skiriama po 17 500 eurų metams. Įstaigai, kurioje dienos priežiūrą gali gauti 16 – 25 vaikai, bus skirta 18500 eurų metams, kuriose 26 – 35 vietos – po 19500 eurų metams, kuriose 36 iki 45 vietos – po 20500 eurų metams, o toms, kuriose yra 46 vietos ir daugiau – po 21500 eurų metams.

Kiek bus skiriama biudžetinių įstaigų VDC?

Kiekvienai akredituotai ir duomenis pateikusiais įstaigai, kurios teisinė forma yra biudžetinė įstaiga ir kurioje yra nuo 10 iki 15 vietų, bus skiriama po 7500 eurų metams. Toms įstaigoms, kuriose yra nuo 16 iki 25 vietų – po 7800 eurų metams, kuriose 26 iki 35 vietos – po 8200 eurų metams, kuriose 36 iki 45 vietos – po 8700 eurų metams, kuriose 46 vietos ir daugiau – po 9200 eurų metams.

Kiek bus skiriama vieno vaiko priežiūrai?

Kiekvieno vaiko su negalia ir (ar) specialiaisiais poreikiais vaiko dienos socialinės priežiūros paslaugoms finansuoti bus skiriama ne mažiau nei po 60 eurų per mėnesį, o visiems kitiems vaikams – po 30 eurų per mėnesį.

Valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos vaikų dienos centrų darbuotojų darbo užmokesčiui, kvalifikaciniams mokymams ir patalpų išlaikymui finansuoti. Kitos vaikų dienos centrų išlaidos finansuojamos savivaldybių biudžetų lėšomis.

SVARBU. Kitąmet lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir teikti bus skiriamos pagal SPIS duomenis, įvestus iki 2021 m. gruodžio 10 d. (imtinai). Įstaigos turi nurodyti, o savivaldybių administracijos įvesti vietų skaičių VDC.

Vaikų dienos centrai buvo pirmieji, kurie pradėjo teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas. Nuo 2022 m. taip pat turės būti akredituojamos visos kitos socialinės priežiūros paslaugos, finansuojamos iš savivaldybių ir valstybės biudžetų.

Kokios paslaugos vaikams teikiamos dienos centruose?

Vaikų dienos centrų veikla ypatingai svarbi tiems vaikams, kurie tinkamos priežiūros, rūpesčio, dėmesio negauna savo šeimose. Vaikų dienos centruose ugdomi kasdieniai vaikų gyvenimo įgūdžiai: mokoma higienos, sveikos gyvensenos, lavinami socialiniai, bendravimo įgūdžiai, teikiama psichologinė pagalba, organizuojamas užimtumas. Vaikai su darbuotojais kalbasi apie savo sunkumus, išgyvenimus, mokomi pažinti save, spręsti problemas. Čia gauna šilto maisto, turiningai praleidžia laisvalaikį, jiems padedama ruošti namų darbus, vaikų dienos centrai veikia ir vasaromis – organizuoja įvairias stovyklas ar kitas veiklas.

Kiekvienu atveju atsižvelgiama, kokių paslaugų vaikui ir jo šeimai reikia labiausiai, pavyzdžiui, padedama spręsti šeimoje iškilusias problemas, rūpinamasi vaiko teisių apsauga, organizuojama psichologinė pagalba, laisvalaikis, teikiamos kitos individualios socialinės paslaugos.

Komunikacijos skyrius
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it