2010 m. asociacija raštu kreipėsi į LR finansų ministeriją dėl LENGVATINIO 9 PROC. DYDŽIO PVM TARIFO NUSTATYMO SUVENYRAMS ir gavo atsakymą.

2010 m. asociacija raštu kreipėsi į LR ūkio ministeriją paramos asociacijos siekiui nustatyti LENGVATINĮ 9 PROC. DYDŽIO PVM TARIFĄ SUVENYRAMS ir gavo atsakymą.

2010 m. lapkričio mėn. asociacija raštu kreipėsi į LR Vyriuasybę paramos asociacijos siekiui nustatyti LENGVATINĮ 9 PROC. DYDŽIO PVM TARIFĄ SUVENYRAMS ir atsakymo negavo.

2010 m. lapkričio mėn. asociacija raštu kreipėsi į LR Seimo komitetus paramos asociacijos siekiui nustatyti LENGVATINĮ 9 PROC. DYDŽIO PVM TARIFĄ SUVENYRAMS ir gavo atsakymą.

2010 m. lapkričio mėn. asociacija raštu kreipėsi į LR kultūros mininsteriją paramos asociacijos siekiui nustatyti LENGVATINĮ 9 PROC. DYDŽIO PVM TARIFĄ SUVENYRAMS ir atsakymo negavo.